Zajęcia dodatkowe

Nasze Przedszkole przygotowało bogaty program zajęć dodatkowych, które prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i nauczycieli. Wszystkie zajęcia z poniższej oferty dopasowane są do wieku i możliwości dzieci.

Proponujemy:

Język angielski
Zajęcia z języka angielskiego, to wspaniała zabawa. Dzieci bawią się jednocześnie osłuchując się z językiem. Uczymy j. angielskiego w sposób naturalny, tzn. poprzez zabawy, śpiewanie  piosenek,  wykonywanie  wspólnie z nauczycielem różnych czynności, oglądanie i kolorowanie obrazków. Atmosfera zajęć  ma przypominać   naturalne   środowisko,  podobne  do  tego, w jakim dziecko poznaje swój język ojczysty. Dzieci bawią się, uczestniczą     w  przygotowanych grach, śpiewają piosenki, uczą się zabawnych angielskich wierszyków i rymowanek.

Zajęcia taneczne

Dzieci uczą się podstawowych kroków i układów tanecznych w trakcie zabaw muzyczno-ruchowych. Zajęcia kształtują pewność siebie, swobodę działania oraz wyczucie własnego ciała, wyrabiają poczucie rytmu a także umiejętność skoordynowania swojego działania z grupą.

Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia obejmują wcześniejszą diagnozę przeprowadzoną przez specjalistę. Trener w oparciu o wyniki badań opracowuje i prowadzi zajęcia ze specjalnie dobranymi zestawami ćwiczeń - w małych grupach profilowych. Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy, jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, a także uczą koncentracji i pracy w grupie.

Zajęcia plastyczne
Zajęcia dla dzieci lubiących zabawy plastyczne i wszelkie działania artystyczne. Pomagają one rozwijać wyobraźnię, twórcze myślenie oraz sprawność manualną. Podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych projektach plastycznych, których celem jest m. in. rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami, współpracy  w  grupie,  poznawania   swoich  nowych  stron  czyli  bawimy  się     i uczymy. Dobrej pracy sprzyja miła i twórcza atmosfera.

Religia
Zajęcia dla wszystkich dzieci , zgodnie z dobrowolną deklaracją rodzica. Siostra Zyta w rozmowach, historyjkach,  zabawach  i   piosenkach  wprowadza   dziec   w świat wiary.

Pomoc psychologa i logopedy (według potrzeb)
Oferta zajęć dodatkowych może być wzbogacana według sugestii rodziców oraz potrzeb dzieci.