Wysokiej jakości projekt budowlany

Pod pojęciem projektu kompleksowego kryje się usługa, która obejmuje pracę koncepcyjną nad funkcją. Różnica między projektem koncepcyjnym, wykonawczym i kompleksowym polega na zawartości dokumentów oraz zakresu faz projektowych, jakie powinny obejmować. Projekt koncepcyjny ma określać wizję funkcjonalno-przestrzenną zaprojektowanej przestrzeni. Nie znajdziemy w nim jednak szczegółowych rozwiązań z projektu wykonawczego.

Co wyróżnia projekty budowlane kompleksowe?

kompleksowe projekty budowlane - kielceOpracowanie projektu kompleksowego nieruchomości stanowi połączenie projektu wykonawczego wraz z pomocą z zakresu wybory wykonawców, kontaktu z nimi, koordynacji czy omawiania pilnych spraw z budowy. Jeżeli zainteresowały nas kompleksowe projekty budowlane – kielce to odpowiednie miasto do zamówienia usługi. Podstawa projektów kompleksowych, czyli projekt wykonawczy, powinna zawierać szczegółowe opracowanie schematu funkcjonalnego nieruchomości, w tym podział przestrzeni na poszczególne strefy czy rozmieszczenia ścian, aranżację wnętrza, dobór poszczególnych kolorów, materiałów oraz oświetlenia. Oprócz tego w projekcie wykonawczym, stanowiącym postawę kompleksowego, znajdują się rysunki techniczne, czyli rzuty, widoki i przekroje. Znaczenie mają też rysunki instalacyjne, jak przyłącza elektryczne, hydrauliczne, opis materiałowy czy propozycja elementów wyposażenia wnętrza danej nieruchomości. W skład rysunków do projektu wykonawczego zalicza się kosztorys szacunkowe, aranżację, projekty posadzek, a także projektowany rozkład gniazd czy wypustów oświetleniowych.

W przypadku kompleksowych projektów budowlanych znaczenie może mieć także projekt koncepcyjny, który tworzony jest w oparciu o wstępną wizję funkcjonalną i przestrzenną dla projektowanej przestrzeni. Znaczenia nie mają w tym wypadku szczegółowe rozwiązania, które są określane w projektach wykonawczych. Projekt powinien składać się z przedstawienia graficznego obiektu, a także schematów przestrzennych w formie rzutów.