Transposrt nieczystości sanitarnych

Cywilizacja, oprócz mnóstwa udogodnień dla życia człowieka, niesie ze sobą też kilka utrudnień. Życie domowe, ale i działanie firm, generują mnóstwo odpadów i ścieków. Te uboczne produkty cywilizacji należy gdzieś i konkretny sposób odprowadzić, nie można ich bowiem gromadzić blisko siedzib ludzkich lub zakładów pracy.

Transport ścieków

tłocznia ściekówŚcieki powstają przy codziennym życiu i przy każdej działalności firmy- czy to przy usługach czy produkcji. Mają zazwyczaj postać płynną, choć nie da się uniknąć w nich części stałych. Stałe elementy są jednym z problemów, jakie może posiadać tłocznia ścieków. Można go rozwiązać poprzez stosowanie różnego rodzaju separatorów. Użycie pomp wirowych, z zachowaniem swobodnego przepływu, zawsze wiąże się ze zmniejszeniem wydajności całego układu. Tłocznie ścieków to zaawansowane układy pomp, systemów hydraulicznych, urządzeń pomiarowych. Wykorzystuje się je w miejskich systemach kanalizacyjnych, występują również w dużych zakładach, jak szpitale, elektrownie. Zabudowa tłoczni w suchym pomieszczeniu, zdecydowanie poprawia dostęp do układu i zwiększa możliwości naprawy i bieżącej obsługi.

Dawniej stosowane pompy wirnikowe o napędzie elektrycznym, chłodzone powietrzem, aktualnie zastępowanie są pompami zatapialnymi, z dużą rezerwą. Stosowane są rozdrabniacze, które umożliwiają zmniejszenie średnic rurociągów. Wybór ostatecznego rozwiązania zależy od budżetu, przeznaczonego na inwestycję. Projektując układ, warto odpowiedzieć na pytanie, ile ścieków będzie napływało. Gdzie obiekt będzie zlokalizowany. Precyzyjne oszacowanie warunków pracy pozwoli na wykonanie instalacji w pełni spełniającej oczekiwania odbiorcy, a jednocześnie zachowanie budżetu na odpowiednio niskim poziomie.

 

 

 

tłocznia ścieków