Jakie właściwości posiada stal H23N?

Obecnie na rynku można wyróżnić kilka rodzajów stali, z których każdy różni się pod względem właściwości. Przede wszystkim różnice między nimi wynikają z odporności na różnego rodzaju niekorzystne warunki robocze, takie jak wysokie temperatury, wyginanie, czy znaczne obciążenia.

Gdzie stosuje się stal z rodzaju H23N?

stal rodzaju h23n18Różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami stali wynikają z dodawania do surowego surowca różnych dodatkowych substancji chemicznych. W taki sposób powstała na przykład stal rodzaju h23n18, która wykazuje znaczną odporność na wysokie temperatury. Ta odporność wzięła się z dodania do składu chemicznego surowej stali takich substancji chemicznych jak nikiel i chrom. Dzięki temu wyroby pochodzące z tego surowca, takie jak śruby, wózki, części kotłów i pieców centralnego ogrzewania są w stanie znieść temperatury znacznie przekraczające 1000 stopni Celsjusza. Ten gatunek stali wykazuje jednak znaczną odporność na inne czynniki zewnętrzne, takie jak duży nacisk,a jednocześnie jest odpowiednio ciągliwy, co ułatwia jego obróbkę. Stal ta wykazuje również znaczącą odporność na kwasy i inne agresywnie działające substancje chemiczne. Należy jednak pamiętać, że niektóre substancje chemiczne lub warunki robocze mogą niekorzystnie wpłynąć na odporność tego gatunku stai. Mowa tutaj na przykład o gazach redukujących czy substancjach, które w swoim składzie posiadają siarkę. Odporność stali h23n18 obniża również przebywanie w warunkach silnego zapylenia, tak często spotykanego w zakładach produkcyjnych.

Stal zdecydowanie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych surowców. To zróżnicowanie jest jednak pozytywną stroną tego surowca, gdyż dzięki temu, można ją stosować do wielu różnych zastosowań. Należy jednak dokładnie zapoznać się z poszczególnymi rodzajami stali i ich właściwościami.