Budowa i zastosowanie odpylacza cyklonowego

Jedną z metod usuwania cząstek stałych ze strumienia powietrza, gazu lub cieczy, bez użycia filtrów, poprzez separację wirową jest separacja cyklonowa. Odpylacz cyklonowy to urządzenie, które wykorzystuje zasadę bezwładności do usuwania cząstek stałych z gazów spalinowych. Jest jednym z wielu urządzeń kontrolujących zanieczyszczenie powietrza, zwanych filtrami wstępnymi, ponieważ zazwyczaj usuwają większe cząstki stałe. 

Charakterystyka odpylacza cyklonowego

odpylacz cyklonowy

Ważne jest, aby pamiętać, że odpylacze cyklonowe mogą znacznie różnić się wielkością. Wielkość odpylacza zależy w dużej mierze od tego, ile gazów spalinowych musi zostać przefiltrowanych, a zatem większe operacje wymagają większych odpylaczy. Na przykład może istnieć kilka różnych modeli jednego typu odpylacza, a rozmiary mogą wahać się od stosunkowo małych 1,2-1,5 metra do około 9 metrów wysokości. Odpylacz cyklonowy działa jak wirówka, ale z ciągłym podawaniem brudnego powietrza. W odpylaczu brudne spaliny są podawane do komory. Wnętrze komory tworzy spiralny wir, podobny do tornada. Lżejsze składniki tego gazu mają mniejszą bezwładność, więc łatwiej jest im poddać się wirowi i unieść. Przeciwnie, większe składniki cząstek stałych mają większą bezwładność i nie są tak łatwo poddawane wpływowi wiru. Ponieważ te większe cząstki mają trudności z szybkim ruchem spiralnym gazu i wiru, uderzają w wewnętrzne ścianki pojemnika i opadają do kosza zbiorczego. Oczyszczony gaz spalinowy wydostaje się z górnej części komory.

Większość odpylaczy jest zbudowana w celu usuwania cząstek stałych o średnicy większej niż 10 mikrometrów. Spośród wszystkich urządzeń do kontroli cząstek stałych odpylacz cyklonowy należy do najtańszych. Jest on często używany jako obróbka wstępna, zanim gazy spalinowe dostaną się do bardziej skutecznych urządzeń kontrolujących zanieczyszczenie.